Sils

Sils

Günümüzde klasik laparoskopik ameliyatlar birçok cerrahi branşta selim ve habis hastalıkların çoğunun tedavisinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar açık ameliyatlara göre komplikasyon oranlarının düşük olması, ameliyat sonrası ağrının daha az olması, daha iyi kozmetik sonuç sağlaması ve hastaların


gündelik yaşama daha erken dönebilmeleri nedeniyle açık ameliyatlara iyi bir alternatiftir. Bununla birlikte, gelişmekte olan teknoloji ve cerrahların artan tecrübesi ile klasik laparoskopik ameliyatlar son yıllarda yerini sadece göbek deliğinden girilerek yapılan laparoskopik ameliyatlara bırakmaya başlamıştır. Bu tür ameliyatlar ‘‘SILS (single incision laparoskopik surgery)’’ yani ‘‘tek insizyondan laparoskopik cerrahi’’ diye adlandırılmaktadır ve cerrahi alanda yeni bir devrin başlangıcı olarak nitelendirilmektedir.

SILS yöntemi nasıl uygulanır?
Ameliyat genel anestezi altında yapılır. SILS tekniği klasik laparoskopik cerrahisine benzemekle birlikte bu ameliyatın en önemli farkı göbek deliğinin içinde kalan ve dışarıdan bakınca görülmeyen 2 santimetrelik küçük bir cilt kesi yapılarak karın boşluğuna doğru bir tünel oluşturulmasıdır. Cerrahi aletler açılan bu tünel içerisinden yerleştirilir.

SILS yönteminin avantajları nelerdir?
Karında 4-5 delik yerine göbekte tek bir delik açıldığı için en önemli avantajları hastanın daha az ağrı hissetmesi, ameliyat sonrası estetik sorunların ortadan kalkması ve hastanın ameliyat sonrası daha az hastanede kalmasıdır.

SILS yöntemi hangi hastalıklarda uygulanmaktadır?
Tek insizyondan laparoskopik cerrahi yeni başlayan bir yöntem olmasına rağmen kısa zamanda birçok ameliyat bu teknik ile gerçekleştirilmiştir. Safra kesesi ameliyatları artık neredeyse rutin bir şekilde SILS yöntemiyle yapılmaktadır. Diğer ameliyatlar arasında kasık ve karın duvarı fıtıkları, akalazya, mide, bağırsak, v.b birçok ameliyat tek insizyondan başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik AdrenalektomiAmeliyat Endikasyonları ve Ameliyat Yönteminin Seçimi1. Laparoskopik ...
Akalazya Nedir ? Yunanca kökenli bir kelime olan akalazya, anlam olarak gevşeme eksikliğini ya da ...
Laparoskopik Apendektomi Akut apandisit acil cerrahi girişimlerdendir. Endikasyonlar (Ameliyat ...
Endikasyonlar, Laparoskopik splenektomi medikal tedaviye cevap vermeyen hematolojik bozukluğu olan ...
Laparoskopik Kolektomiler, Anterior Rezeksiyon ve Abdominoperineal Rezeksiyon (Laparoskopik Kalın ...
Hasta tanı konulduğu aynı gün ameliyat edilerek bir gece hastanede kalarak taburcu edilmektedir. ...
Laparoskopik İnguinal fıtık onarımı: Transabdominal Preperitoneal (TAPP) ve Total Ekstraperitoneal ...
Laparaskopik Cerrahi'nin Avantajları Nelerdir? Amaliyat sonrası daha az ağrı oluyor. Hasta da çabuk ...
Reflü Nedir? Normalde sindirim sistemindeki gıdaların hareket yönü ağızdan yemek borusuna, oradan ...
Laparoskopik Kolesistektomi, Safra kesesinin görevi nedir? Safra kesesi karaciğerin üretmiş olduğu ...

İLETİŞİM

Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Doğu İş Merkezi No:15 D:12, 34349 Şişli/İstanbul

  • dummy+90 (212) 296 16 80

  • dummy+90 (212) 296 16 80

  • dummy bilgi@melihpaksoy.com